W prowadzeniu firmy i poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych kluczowym elementem jest analiza rynku oraz konkurencji.

Odpowiednio przeprowadzone badania zmniejszają ryzyko podejmowanych decyzji oraz dostarczają wiedzę o mechanizmach rządzących daną branżą.

Główne działania, które służą tworzeniu analizy rynku, to kontakt z instytucjami publicznymi, wywiady eksperckie, czy ilościowe badania preferencji odbiorców. Taki przegląd pozwala na ocenę obecnej sytuacji rynków oraz wybór rozwiązań najbardziej korzystnych dla danego przedsiębiorstwa.

Analiza konkurencji to niezwykle istotny element, który powinien być brany pod uwagę przy opracowywaniu strategii firmy oraz dostosowywaniu oferty do podobnych usług już dostępnych na rynku. Ważnym jest, aby nie obawiać się konkurencji, ponieważ to właśnie ona jest głównym motywatorem rozwoju. Należy jednak zadbać o to, aby została zachowana równowaga pomiędzy konkurencją a naszą firmą.

rzetelna i kompleksowa analiza danych rynkowych

analizowanie działań konkurencji to motywator do działania dla nas samych

audyt aktualnej sytuacji w firmie pod kątem rozwoju strategicznego

Do stworzenia analizy konkurencji wykorzystywane są takie metody, jak analiza danych zastanych, identyfikacja otoczenia, opis grupy docelowej, czy badanie typu “tajemniczy klient”.

Analizą rynku i konkurencji powinien zająć się doświadczony i wykwalifikowany zespół specjalistów, posiadający niezbędne umiejętności oraz narzędzia. Efektem ich pracy będzie dostarczenie klientowi szczegółowych danych mających ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.