Rozwój strategiczny

W ramach doradztwa strategicznego, proponujemy wdrożenie kompleksowej strategii poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i umocnienia jego pozycji na rynku. Sugerowane rozwiązania powstają na bazie dogłębnie zbadanych potrzebach klientów i ich sytuacji rynkowej. Podczas wdrażania rozwiązań
z zakresu finansowania lub zatrudnienia pracowników, bardzo często
proponujemy jednoczesne wprowadzenie zmian w strategii
marketingowej i sprzedażowej.

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem zarówno długo, jak i krótkookresowych strategii rozwoju przedsiębiorstw. Tworząc plany działania dla naszych klientów ustalamy ramy taktyczne i operacyjne oraz wspieramy w codziennych decyzjach biznesowych. Stawiamy na efektywność, koncentrację energii i zasobów organizacji na najważniejszych działaniach oraz
minimalizację kosztów związanych z podjętymi działaniami, przy
uwzględnieniu i jednoczesnym niwelowaniu ograniczeń takich, jak: bariery finansowe, ograniczenia zasobowe, niedostatek informacji, braki kompetencji, przewidywane zmiany w otoczeniu oraz działania konkurencji.

Koncentrujemy się na poznaniu środowiska w jakim firma klienta funkcjonuje i zmianach społecznych kreujących trendy ściśle związane z efektywnym prowadzeniem działalności w danym obszarze gospodarki.

W celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa definiujemy jego działalność, precyzując potencjalne obszary rynkowe, które klient powinien eksploatować. Tworzymy również rzetelny opis charakterystycznych kompetencji istniejących w firmie obecnie, jak również możliwych do rozwinięcia w przyszłości.

W zależności od potrzeb i indywidualnych oczekiwań klienta starannie dobieramy odpowiednie rozwiązania strategiczne:

doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw i pracowników

sprzedażowe dla towarów i usług

trade marketingowe

marketingowe i Public Relations

przejęć i agresywnego rozwoju

ekspansji eksportowej

Wraz z naszymi klientami dążymy do stworzenia drogi od miejsca obecnie zajmowanego przez ich przedsiębiorstwa do miejsca, które mają one zająć w przyszłości. Korzystając z doświadczenia naszych specjalistów i ścisłej współpracy z klientem, sukcesywnie realizujemy opracowane strategie osiągając wyznaczone cele.

Wdrażane przez nas strategie, plany restrukturyzacji czy dywersyfikacji z dużą skutecznością przynoszą oczekiwane rezultaty w szybkim czasie. Dzięki ciągłemu tworzeniu wyróżniających obsługiwane przez nas firmy kompetencji i odnajdywaniu niekonwencjonalnych rozwiązań pozwalających na restrukturyzację ich działalności, usprawniamy ich funkcjonowanie we wszystkich sferach i na wszystkich etapach obecnej oraz przyszłej, wieloletniej działalności.