В рамках стратегічного консалтингу ми пропонуємо реалізацію комплексної стратегії покращення функціонування підприємства і зміцнення його позицій на ринку. Пропоновані рішення створюються на основі ретельно вивчених потреб клієнтів і їх ринкової ситуації. Під час реалізації фінансових вирішень чи працевлаштування працівників, ми дуже часто пропонуємо одночасно вносити зміни в стратегії маркетингу та продажів.

Наша компанія займається створенням як довгострокових, так і короткострокових стратегій розвитку бізнесу. Створюючи плани дії для наших клієнтів, ми встановлюємо тактичні і операційні рамки, а також підтримуємо їх в повсякденних бізнесових рішеннях. Зосереджуємось на ефективності, концентрації енергії та ресурсів організації на важливіші дії та мінімізації витрат, пов’язаних з застосованими діями, з урахуванням і одночасно усуненням обмежень, таких як: фінансові бар’єри, обмеження ресурсів, дефіцит інформації, відсутність компетенції, очікувані зміни в оточенні та дії конкурентів.

Ми концентруємось на ознайомленні з тим середовищем, в якому працює компанія клієнта, та соціальними змінами, що створюють тенденції, тісно пов’язані з ефективним веденням бізнесу у певній галузі економіки. Для покращення функціонування компанії, визначаємо її діяльність, вказуючи потенційні ринкові сектори, якими повинен користуватися клієнт. Також створюємо детальну характеристику компетенцій, що існують в компанії сьогодні та можливих для розвитку в майбутньому.

В залежності від потреб і індивідуальних очікувань клієнта, ми ретельно вибираємо відповідні стратегічні рішення:

податкові консультації для підприємств та працівників

продаж товарів і послуг

торговий маркетинг

маркетинг та Public Relations

придбання та агресивний розвиток

розширення експорту

Разом з нашими клієнтами ми прагнемо створити шлях від місця, яке зараз займають їхні компанії, до місця, яке вони мають взяти в майбутньому. Використовуючи досвід наших фахівців та тісну співпрацю з клієнтом, ми послідовно реалізуємо розроблені стратегії досягнення поставлених цілей.

Стратегії, плани реструктуризації чи диверсифікації, які ми реалізуємо з високою ефективністю, за короткий час приносять очікувані результати. Завдяки безперервному створенню компетенцій, що відрізняють компанії, які ми обслуговуємо, і знаходження нетрадиційних рішень, що дозволяють реструктуризувати їх діяльність, ми покращуємо їх функціонування у всіх сферах та на всіх етапах теперішньої та майбутньої довгострокової діяльності.